Jordfeil

Har du indikasjoner på jordfeil er feilen mest sannsynlig hos deg. En annen årsak kan være at installasjonen din ikke er forskriftsmessig jordet. Mistenker du at du har jordfeil kontakter du en installatør som sjekker installasjonen din.

Dersom installatøren mener at jordfeilen ligger utenfor din installasjon melder du fra til Eidsiva:

Klikk her for å melde fra om jordfeil

Hvordan vet du om du har jordfeil?

Jordfeilvarsler: Varsler med lys og tone i installasjonen. Dersom den er montert og dimensjonert riktig skal den kun varsle feil i installasjonen.

Jordfeilbryter: Bryter den aktuelle kurs det er feil på ved at bryteren løser ut. Dersom den er montert og dimensjonert riktig skal den kun bryte for feil på den aktuelle kurs.

Støt: Merker du støt i egen installasjon tyder det på at jording i installasjonen er for dårlig og/eller at det er en feil hos kunden.

Trøbbel med utstyr: Noen maskiner, blant annet nyere vaskemaskiner, er følsomme for jordfeil og fungerer ikke riktig. Alt utstyr som leveres i Norge skal være tilpasset norsk nett og skal kunne fungere med jordfeil i nettet.

Leveringstid
Jordfeilsøk utføres så snart som praktisk mulig.