Kabelpåvisning

Ta kontakt før du begynner å grave. Kabelpåvisning før graving er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell. I tillegg kan det forebygge strømbrudd. 

Eidsiva Nett bruker en samordnet meldigstjeneste gjennom selskapet Geomatikk for graving og kabelpåvisning for strøm (høy- og lavspentnett), fiber og coax. I praksis vil dette si at alle forespørsler skal sendes til og registreres hos Geomatikk, men behandles hos Eidsiva Nett. Kunder og graveentreprenører får tilbakemelding fra både Eidsiva Nett og Geomatikk før arbeider igangsettes.   

Bruk skjema for kabelpåvisning og bestill avtale minst fem dager før gravingen begynner. Du kan også melde det inn her. 
Du kan også benytte e-post, eller ta kontakt på telefon 09146.

Leveringstid
Innen fem arbeidsdager fra bestillingstidspunkt. 

Hvor mye koster det?
Kabelpåvisning av Eidsiva Netts strømnett er gratis, men du kan oppleve at andre netteiere (strøm, fiber og telefon) tar gebyr for denne tjenesten. Det betyr at du kan få en faktura fra Geomatikk på kabelpåvisning selv om Eidsiva Nett ikke tar betalt for dette arbeidet. Årsaken er at andre selskaper (netteiere) kan ha kabler i samme område som også må påvises og merkes.