Midlertidig strøm

Kontakt oss hvis du trenger provisorisk strømforsyning eller avbestilling/levering av byggestrømskasse. Kontakt en elektroinstallatør hvis du bygger hus eller fritidsbolig.

Ved bygging av hus og fritidsboliger er det enklere for kunder med permanent enn midlertidig strømforsyning. Kunden slipper dermed utgifter til leie av tradisjonell byggestrømskasse. Regler fra 1. januar 2012 pålegger elektroinstallatører/elektroentreprenører å ordne dette. Det skal skje på følgende måte:
Elektroinstallatører/elektroentreprenører leverer inntaksskap med plass til måler og nødvendig vern. Eidsiva leverer kabel i plastrør slik at kabelen kan spenningssettes. Når melding fra elektroinstallatør/elektroentreprenør med nødvendige opplysninger bekrefter at skapet kan spenningssettes, monterer Eidsiva måler og spenningssetter stikkabelen.

Provisorisk strømforsyning
Kontakt oss hvis du trenger provisorisk strømforsyning for en kort periode, for eksempel i forbindelse med bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål. 

Klikk her for bestilling av provisorisk strømforsyning

Klikk her for å avbestille/levere tilbake provisorisk strømforsyning

Hva koster det?

Til- og frakobling av provisorisk strømkasse: 3 750 kroner.
Leie av provisorisk strømkasse: 100 kroner per uke.
Tap av lås eller nøkkel: 300 kroner.


Alle priser er inkludert merverdiavgift. Nettleie til nettselskapet og betaling av strøm til kraftleverandør kommer i tillegg. Eventuell skade på kassen faktureres deg som kunde.

> Nettariffer for næringskunder 

Leveringstid:

leveringstid er innen fem arbeidsdager fra bestillingstidspunktet. Utførelse innen utløpet av påfølgende virkedag mot hastetillegg på 1 750 kroner per oppdrag.