Strøm til 155 000 kunder i Hedmark og Oppland

Eidsiva Netts hovedoppgave er å sørge for at kundene har stabil og sikker strømforsyning. Sikker strømleveranse er viktig for alle som bor i Innlandet. Når du betaler nettleie er du med på å sikre god kvalitet i hele vårt nettområde.

Strømnettet er kanskje den viktigste infrastrukturen i samfunnet. Den sikrer at vi har lys og varme i våre boliger og andre bygninger, at helsetjenester fungerer trygt, og at handel og annet næringsliv foregår stabilt og forutsigbart. 

Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett ca. 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling av strømnettet. I tillegg brukes ca. 470 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Eidsiva Netts oppgave er å bygge, drifte, vedlikeholde og fornye et strømnett med en utstrekning på ca. 22 000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og distribusjonsnett i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Området har en samlet befolkning på ca. 250 000 personer og antall kunder er 155 000. 

Eidsiva Netts virksomhet drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for tariffering og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.

Eidsiva Nett har ca. 500 medarbeidere, og er et 100 prosent eid datterselskap av Eidsiva Energi AS.

Direktør i Eidsiva Nett AS er John Marius Lynne.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i sin forskrift om nøytralitet i kraftmarkedet fastsatt at nettselskap i større energikonsern som også har en kraftleverandør, skal ha egen hjemmeside på Internett på grunn av krav til nøytralitet. Dette gjelder også Eidsiva Nett, som har internettadressen www.eidsivanett.no