Utbygging og prosjekter

Lillehammer og Gausdal: Ombygging av 66kV linje

30. november 2016:

Eidsiva Nett har fått konsesjon til ombygging av 66kV linjen fra Sandvold i Lillehammer kommune til Lunde og Engjom i Gausdal kommune.