Eidsiva Netts program for overvåkning av nøytralitet

Eidsiva Nett har en lovbestemt plikt til å opptre nøytralt overfor kunder og kraftleverandører. 

Avregningsforskriften § 7-1 stiller blant annet krav til hvordan informasjon om Eidsiva Netts kunder skal behandles overfor kraftleverandørene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle nettselskap med over 100 000 nettkunder skal utarbeide et program for overvåkning av nettselskapets nøytralitet.

Programmet skal beskrive tiltak som sikrer at nettselskapet opptrer i henhold til dette. 

> Program for overvåkning av nøytralitet (pdf)

>Nøytralitetsrapport 2015 (pdf)

> Nøytralitetsrapport 2014 (pdf)

> Nøytralitetsrapport 2013 (pdf) 

> Nøytralitetsrapport 2012 (pdf)

> Nøytralitetsrapport 2011 (pdf)

> Nøytralitetsrapport 2010 (pdf)

> Nøytralitetsrapport 2009 (pdf)

> Nøytralitetsrapport 2008 (pdf)

> NVEs veileder nr. 5 2011 om nettselskaps nøytralitet