Nettariffer og andre priser

Her finner du nettariffene til Eidsiva Nett AS:

> Nettariffer for privatkunder

> Nettariffer for næringskunder (inklusive produsenter)

> Nettariffer for regionalnett

Du kan finne mer informasjon om nettleie hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Her kan du også finne en sammenligning over nettariffer hos norske nettselskap

Prisendring nettleie fra 1. januar 2017 
Prisen på nettleie er endret med virkning fra 1. januar 2017. Dette gjelder for kunder med effekttariffene E10-E99. Årsaken til prisendringen er føringer fra NVE om økt prisandel for effekt (enkeltkundens andel av tilgjengelig nettkapasitet) og redusert prisandel på energiledd (antall brukte kWh). For kunder med normalt forbruk vil endringen medføre en reduksjon av nettleien.

  • Eksempel: Tariff E17, forbruk på ca 18.000 kWh (kilowattimer) eller mer pr år vil gi lavere pris. ( For tariff E25:  25.000 kWh eller mer).

Effekttariffer for større anlegg er uendret, med unntak av at den statlige avgiften på elektrisk kraft (forbruksavgift) økes fra 16,0 øre/kWh til 16,32 øre/kWh. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter
Andre priser
Det kan påløpe gebyrer for enkelte tjenester, slik som stenging/åpning av et anlegg, målerkontroll og lignende. Priser for dette finner du her.

Forbruksavgift
Eidsiva Nett AS har ansvaret for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet. Husholdninger og næringskunder betaler generelt full avgift på 16,32 øre/kWh eksklusiv merverdiavgift. Noen næringskategorier har rett på fritak eller redusert sats for forbruksavgift. Les mer om forbruksavgift her. 

Spørsmål om forbruksavgift kan rettes til vår kundeservice på tlf. 61 28 66 50  eller e-post til Kundeservice.