Hva skjer med nettleie under koronautbruddet?

Får man lavere nettleie på grunn av koronautbruddet? Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale nettleien? 

 

Noen nettselskaper i Norge har gitt signaler om at de vil sette ned nettleien i en periode med 30 prosent. Det vil si at de setter ned den delen av nettleia som nettselskapene kan bestemme selv. Hoveddelen av nettleien består av skatter og avgifter som bestemmes av NVE. Det betyr i prinsipp at totalsummen av nettleien påvirkes i veldig liten grad.

Eksempel
Nettleien settes ned med ca. 5 ør per kWh. Hvis en familie på fire har et strømforbruk på 1000 kWh er det kun er snakk om 50 kr i rabatt per måned.

Ta kontakt med oss hvis du får betalingsutfordringer
Vi i Eidsiva Nett har forberedt oss på at noen av våre kunder kan komme i en situasjon der de ikke har råd til å betale nettleien. Hvis du er i en situasjon hvor du får betalingsproblemer anbefaler vi deg å ta kontakt med din strømleverandør eller med oss. . Vi kan hjelpe deg å finne en løsning, enten det er betalingsutsettelse eller dele opp regningen. Vi vurderer hver enkelt sak for å finne gode løsninger for deg som plutselig skulle befinne deg i en litt annen økonomisk situasjon i forbindelse med koronaviruset.

Vi tenker også på tiden etter koronaviruset
Det er ingen tvil om at vi er inne i en tøff periode og at det vil bli vanskeligere for noen, men det vil gå over. Derfor er det viktig at vi også tenker på den langsiktige utviklingen. Samfunnet, bedrifter og privatpersoner får en mer og mer elektrifisert hverdag. Å sikre at alle har strøm i stikkontakten er vår aller viktigste oppgave fremover. Både nå som en del av den nasjonale dugnaden, om tre uker og om tre år.

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan betale nettleia?
Ta kontakt med din strømleverandør eller med vår kundeservice så hjelper vi deg å finne en løsning. Vi kan dele opp regningen, utsette betalingen slik at du ikke får renter, gebyrer eller i verstefall inkasso. Kundeservice kan kontaktes mellom kl. 09.00 og 16.00.

Hvordan kan jeg redusere forbruket mitt?
Vårt beste råd til deg som ønsker å redusere forbruket på vinteren er å ha et bevisst forhold til oppvarming, når på døgnet du bruker mest strøm og hva som påvirker ditt strømforbruk mest.

Hva bestemmer prisen på nettleien?
Når vi skal sette prisen på nettleien til våre kunder, lager vi en beregning over antatt totalt strømforbruk i vårt område for kommende år. Så deler vi inntekstrammen på antall kunder og det totale antatte forbruket. Dette regnestykket gir prisen du som kunde betaler i nettleie. På denne siden kan du lese mer om priser for nettleie.

Hva er nettleie og hva går den til?
Nettleie er det du betaler for at vi, nettselskapet ditt, frakter strømmen du bruker til deg. I tillegg dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av nettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Her kan du lese mer om nettleie og hva nettleien går til.