Informasjon om oppgradering av regionalnett mellom Elverum og Trysil

Eidsiva Nett har sendt inn konsesjonssøknad om å spenningsoppgradere regionalnettet fra Elverum til Trysil fra 66 kV til 132 kV.

Søknaden er nå ute på høring og behandles av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Du finner søknaden på NVEs internettsider.

Skjema for uttalelser og kontaktinformasjon til NVE ligger på samme side. Høringsfrist er 19. februar 2019.

NVE inviterer til åpent informasjonsmøte tirsdag 5. februar 2019 klokka 19.00 på Scandic Hotel Elgstua i Elverum. NVE vil orientere om saksbehandlingen og representanter fra Eidsiva Nett vil være til stede og informere om planene.

Velkommen!

Kontaktperson i Eidsiva Nett
Silje Mork Hamre, tlf. 975 02 625 eller e-post: siljemork.hamre@eidsiva.no