Kartlegger løsninger

Eidsiva Nett kartlegger mulige løsninger for oppgradering av strømnettet mellom Elverum og Trysil.

Eidsiva Nett jobber kontinuerlig med drift, vedlikehold, oppgradering og utbygging av strømnettet for å gi kunder i selskapets nettområde en sikker strømforsyning. I forbindelse med et prosjekt for å fornye de regionale overføringslinjene er det identifisert nødvendige tiltak mellom Elverum og Trysil.

Eidsiva Nett planlegger å forsterke og oppgradere følgende nettanlegg:

- 66 kV kraftledning fra Elverum (Løvbergsmoen transformatorstasjon) til Lutufallet.

- 66 kV kraftledning fra Lutufallet til Nybergsund.

- 66 kV kraftledning fra Nybergsund til Trysil.

- Transformatorstasjonene i Lutufallet og Trysil. 

Eidsiva Nett ser nå på ulike løsninger, og omfanget av oppgraderingene vil variere for de ulike strekningene. Endringene vil være konsesjonspliktige og Eidsiva Nett planlegger å sende konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i løpet av 2018. Det vil bli arrangert åpen kontordag og informasjonsmøte for berørte grunneiere og andre interesserte.

Kontakt
Kontaktperson for prosjektet er Silje Mork Hamre, sivilingeniør seksjon Plan i Eidsiva Nett.
Tlf. 975 02 625
E-post: siljemork.hamre@eidsiva.no