Konsesjon til 132 kV Elverum-Trysil

10. april 2019 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Eidsiva Nett konsesjon til å bygge en 132 kV linje i kommunene Elverum, Våler og Trysil.

Eidsiva Nett har fått tillatelse til å fjerne eksisterende 66 kV linje mellom Heradsbygd i Elverum og Lutufallet i Trysil, og bygge en ny 132 kV linje fra Løvbergsmoen i Elverum til Lutufallet i Trysil. Linjen skal etableres i samme trasé som den gamle mellom Løvbergsmoen og Lutufallet. Mellom Lutufallet og Innbygda i Trysil skal eksisterende 66 kV linje bygges om til 132 kV spenning ved å skifte ut en stor del av mastene. På hele traseen økes ryddebeltet til 30 meter. Transformatorstasjonene i Trysil og Lutufallet blir oppgradert, mens Nybergsund transformatorstasjon gjøres om til en koblingsstasjon på 22 kV.

Nettanleggene vil øke overføringskapasiteten i området, redusere nettap og gi en bedre forsyningssikkerhet. NVE vurderer at nytten av tiltaket er større enn skader og ulempe for private og allmenne interesser, og gir derfor konsesjon. 

Les hele vedtaket fra NVE her 

Miljø-, transport og anleggsplan (MTA-plan) 

Vedlegg 1 Kart Løvbergsmoen-Heradsbygd

Vedlegg 2 Kart Lutufallet-Nybergsund

Vedlegg 3 Kart Løvbergsmoen-Lutufallet

Vedlegg 4 Oversikt over anleggsveier