MTA-plan for nettilknytning på Songkjølen

25. september 2018 fikk Eidsiva Nett AS konsesjon av Norges vassdrags-
og energidirektorat (NVE) for å bygge ny 132 kV linje opp til ny vindmøllepark
på Songkjølen i Nord-Odal kommune. Det er utarbeidet en Miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA-plan) for 132 kV linjen

MTA-planen er et offentlig dokument som skal godkjennes NVE før byggestart. Planen er ikke ferdig behandlet eller godkjent. Det tas derfor forbehold om endringer gjennom et endelig godkjenningsvedtak.

Les MTA-planen her.