Tiltak mot koronavirus

Eidsiva Nett driver med kritisk infrastruktur, og har døgnbemanning med ansatte som overvåker strømnettet hele tiden. Det skal vi selvsagt fortsette å gjøre nå som Norge og mange nordmenn er i en spesiell situasjon på grunn av koronaviruset. Derfor er vi også i løpende dialog med myndighetene.

Vi gjør tiltak internt og eksternt

Eidsiva Nett har gjort nødvendige tiltak på driftssentralen, ute i felten og på kontorene for å sikre at våre ansatte er friske, reduserer smittefare og kan gå på jobb som normalt, slik at vi kan fortsette levere våre kunder strøm i kontakten. Det er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

Ingen grunn til å bekymre seg for strømnettet

Vi jobber for at alle skal ha en sikker strømforsyning og prioriterer alltid liv og helse først i ekstreme situasjoner. For oss handler dette i stor grad om at vi må sørge for at vi har nok medarbeidere på jobb, og at vi er godt dekket dersom ansatte hos oss blir syke eller må jobbe hjemmefra.

– Vi forstår at våre kunder kan være bekymret for om strømmen skal bli borte, særlig de som bor i områder som er mer utsatt for strømbrudd, men vi vil fortsette å jobbe for at alle skal ha en sikker strømforsyning – også nå under koronautbruddet. Vi har klare retningslinjer på hvordan vi skal jobbe i situasjoner som dette, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia. Elvia er det fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett.

Kan bli lenger ventetid på telefon, chat og saksbehandling

Det er viktig å være forberedt på at det bli lengre svartid på telefon, e-post og chat som følge av situasjonen. Grunnen til dette er at vi jobber med å sikre de viktigste arbeidsoppgavene våre i tiden fremover, som for eksempel bemanning av driftssentralen og å opprettholde beredskapen.

Planlagte utkoblinger

For å sikre stabil strømforsyning utfører vi jevnlig arbeid i strømnettet. Vi har ved en del tilfeller behov for å koble ut strømmen mens arbeidet pågår. For å minimere ulempene vil planlagte, nødvendige, utkoblinger som har en varighet på over fire timer i hovedsak utsettes eller tas om natten. Det vil også tas i bruk aggregater for å redusere utkoblingstider der det er mulig. Det vil også vurderes om arbeidet kan utføres uten at strømmen må kobles ut, ved mer bruk av AUS (arbeid under spenning).

Vi varsler berørte kunder om planlagte utkoblinger tre dager i forkant av utkoblingen. Disse tiltakene er særlig viktig nå som mange av våre kunder sitter på hjemmekontor, er hjemme med barn og er helt avhengige av sikker strømforsyning.

 

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med korona og strømforsyning

  • Behøver jeg å være bekymret for at strømmen blir skrudd av på grunn av koronaviruset? Nei, du behøver ikke å bekymre deg for å bli uten strøm. Vi ruster oss med ansatte og er i dialog med myndighetene, slik at vi kan fortsette å levere sikker strøm i kontakten hjemme hos deg.
  • Kommer dere til å gjennomføre planlagte utkoblinger? Vi kommer til å utsette en del planlagte utkoblinger, med mindre det er helt kritisk å fikse det.
  • Hvordan kan jeg forberede meg på et eventuelt strømbrudd? Vi jobber for at det alltid skal være strøm i kontakten, men noen ganger kan det skje uforutsette hendelser som fører til strømbrudd. Her finner du en sjekkliste og tips til hva du kan gjøre for å være forberedt på strømbrudd hvis det plutselig skulle skje.
  • Jeg er avhengig av strøm på grunn av helsen min. Hva gjør jeg? Hvis du er avhengig av å ha strøm på grunn av helse eller andre grunner, anbefaler vi at du går til anskaffelse av nødstrøm eller en alternativ strømkilde.
  • Jeg har avtale med en montør fra Eidsiva Nett, men er i karantene. Hva gjør jeg? Vi utsetter alle planlagte jobber som gjør at vi må inn i hjemmet til privatpersoner.