Vurderer beboervarsling ved strømbrudd

Eidsiva Nett vurderer å innføre beboervarsling ved strømbrudd. I den forbindelse vil det bli gjennomført spørreundersøkelser blant tilfeldig utvalgte kunder på SMS 4. mai, og på telefon fra 8. mai. 

Ved å innføre beboervarsling vil alle beboere i det berørte området få informasjon om strømbrudd, ikke bare den som er registrert som kunde i Eidsiva Nett. 

SMS-undersøkelsen sendes ut 4. mai kl. 10.00 til 1000 tilfeldig utvalgte beboere i Eidsiva Netts forsyningsområde. Spørreundersøkelsen per telefon starter mandag 8. mai, og i den forbindelse vil 100 tilfeldige nettkunder bli kontaktet.

Kundene som kontaktes skal ha bostedsadresser som er fordelt slik at både by, tettsted og bygder er representert i utvalget. Det er teknologiselskapet UMS som vil gjennomføre undersøkelsen på vegne av Eidsiva Nett.

Resultatene av undersøkelsene vil gi en pekepinn på om dette er et hensiktsmessig tiltak.