Automatiske strømmålere

Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert nye, digitale strømmålere. 

Med en automatisk strømmåler slipper du å lese av måleren og får en mer nøyaktig faktura basert på faktisk bruker. Du får også en mer detaljert oversikt over ditt strømforbruk brutt ned på timer. 

Leveringssikkerheten vil bedres fordi nettselskapene får kontinuerlig oversikt over strømleveransen, helt ut til deg som kunde. Dette vil gjøre vedlikehold og drift av strømnettet mer effektivt, og kan skape mindre behov for utbygging av kraftnettet.

Installasjon av nye målere hos Eidsivas nettkunder startet i september 2016 og pågår nå fortløpende frem til 1. januar 2019. Alle kunder blir kontaktet i forkant av installeringen med informasjon om dato og praktiske opplysninger om selve målerbyttet. Eidsiva Nett skal gjennomføre 159 000 målerbytter i sitt område. 

Målerens funksjoner

Målerens funksjoner

Pulstall
LED-lampen som blinker under skjermen på måleren blinker i takt med strømforbruket. Pulstallet for LED-lampen er angitt til høyre for lampen, og er merket med P (for eksempel "P 1000").

"S0" som står under "P" gjelder for kunder med sentral driftsovervåking (SD-anlegg) og viser S0-puls for kabeltilkobling. Denne type anlegg gjelder hovedsakelig større virksomheter med sentral driftsovervåking av anlegg som f.eks. ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, fyrkjeler og varmepumper.

Ekstrautstyr
Dersom du har ekstrautstyr som for eksempel brukes til å måle strømforbruket i sanntid, er det viktig at du flytter dette fra ny til gammel måler. Husk å merke deg målerens pulstall før du monterer utstyret på nytt. Pulstallet er viktig for å få riktige innstillinger på styringssystemet ditt. 

Slå av strømmen i hele boligen/bygget
Strømbryteren kan brukes til å slå av strømmen, noe som kan være praktisk når hytta stenges for sesongen, eller når en bolig/et bygg bytter eier eller leietaker

ADVARSEL: Arbeid på det elektriske anlegget
Strømbryteren må ikke anvendes som sikkerhetsbryter. Anlegget må anses som spenningsførende og berøringsfarlig selv når bryteren i strømmåleren er koblet ut.

 

Ofte stilte spørsmål

Når installeres det automatisk strømmåler hos meg?
Montører fra Eidsiva Nett, OneCo og Relacom bytter målerne etappevis og i flere områder på samme tid. Alle kunder vil bli kontaktet av Eidsiva Nett i god tid før installasjonen.

Hva koster automatiske strømmålere meg som kunde?
Du blir ikke fakturert direkte for ny måler. Kostnadene vil gå inn som en del av totalkostnadene for norske nettselskaper. Dette finansieres gjennom nettleien over en periode på ca. 15 år.

Når på døgnet blir måleren automatisk avlest?
Måleren vil lese av strømforbruket hver time og sende informasjonen til nettselskapet hvert døgn.

Hvordan kan jeg være sikker på at den nye måleren er nøyaktig?
Det stilles strenge krav til målenøyaktighet på de nye strømmålerne, og hver enkelt måler er testet av Justervesenet i henhold til Måleinstrumentdirektivet. Det er et stort spekter av målere og målertyper i vårt nettområde, og vi vet at enkelte gamle målerne kan gå litt saktere enn de nye. Dette kan føre til at første registrerte forbruk etter målerbytte kan virke noe høyere enn normalt. Strømprisen forandrer seg også fra år til år, og var f.eks. høyere i januar 2017 enn i januar 2016. Sammenligne gjerne forbruket ditt fra år til år på Min Side.

 

Vil du lese mer om automatiske strømmålere?

Nymåler.no (Energi Norge)

Smarte strømmålere (NVE.no)

Smart strøm (snl.no)

Informasjon fra Justervesenet