Bygging, graving og trefelling

Kabelpåvisning

Dersom du skal grave trenger du kabelpåvisning for strømkabler. Ta kontakt med oss før du begynner å grave. Kabelpåvisning før graving er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell, og for å unngå strømbrudd. 

Kabelpåvisning av Eidsivas egne kabler utføres gratis av oss. 

Eidsiva bruker webportalen Geomatikk til forespørsler om kabelpåvisning. På grunn av stor pågang kan det for tiden forventes noe lengre tid enn 5 virkedager for å få påvist kabel.

NB! Det er Eidsiva Nett som skal gi tilbakemelding og eventuelt peile strømkabler som er eid av Eidsiva Nett. Tilbakemelding fra Geomatikk gjelder ikke Eidsiva Netts infrastruktur. 

Bestill avtale minst fem dager før gravingen begynner. Du må få tilbakemelding fra både Eidsiva Nett og Geomatikk før arbeidet settes i gang. 

Konsulenter og kommuner som ønsker prosjekteringskart kontakter Eidsiva Nett direkte. 

Merk deg følgende:

 • Kablenes beliggenhet angis ved merking med en margin på inntil en meter. Det må håndgraves for å fastslå eksakt beliggenhet
 • Det oppgis ikke hvor dypt kabelen ligger
 • Det finnes ikke alltid varsel som kabelbånd og dekkplater i kabelgrøftene
 • Plastrør skal behandles som kabel
 • Ved kryssing av kabeltrasé må kryssende kabler understøttes av kabelbru
 • Flytting og håndtering av kabel skal godkjennes av Eidsiva Nett
 • Tining over kabel utføres med forsiktighet

Ring Eidsiva Nett på telefon 61 28 88 58 dersom du er uheldig og skader en strømkabel. 

Kunden eller kundens representant skal være til stede ved påvisning, og det er kundens ansvar å vedlikeholde de merkene som viser hvor det er kabler.

Midlertidig strøm

Eidsiva hjelper deg hvis du trenger midlertidig strøm for en kort periode, for eksempel i forbindelse med bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål. Hvis du skal bygge hus, anbefaler vi permanent strømforsyning.

BESTILL MIDLERTIDIG STRØM

 AVBESTILL MIDLERTIDIG STRØM

Leveringstid er innen fem arbeidsdager fra bestilling. Utførelse innen utløpet av påfølgende virkedag mot hastetillegg på 1 750 kroner per oppdrag.

Pris for midlertidig strøm

 • Til- og frakobling av provisorisk strømkasse:
  3 750 kroner
 • Leie av provisorisk strømkasse:
  100 kroner per uke
 • Tap av lås eller nøkkel:
  300 kroner.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Nettleie til nettselskapet og betaling av strøm til kraftleverandør kommer i tillegg. Eventuell skade på strømkassen faktureres kunden. 

Bygge hus eller fritidsbolig?

Bygge hus eller fritidsbolig?

Vi anbefaler permanent strømforsyning når du skal bygge hus. Da slipper du utgifter til leie av byggestrømskasse.

Elektroinstallatører eller entreprenører er pålagt å ordne dette for deg.

Du må opprette en ny nettleieavtale dersom du bygger ny bolig.

BESTILL NETTLEIE TIL NY BOLIG

Anleggsbidrag

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet. Slike nødvendige tiltak koster, og disse kostnadene må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag.

Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det utarbeides løsning og kostnadsoverslag i hvert enkelt tilfelle. Ta kontakt med kundeservice for å beregne anleggbidrag.

Nettselskapets tilknytningsplikt i Energiloven § 3-3 innebærer at nettselskapet er ansvarlig for fremføring og tilknytning av ny installasjon. Anleggsbidrag er regulert gjennom Norges- vassdrags og energidirektorats forskrift nr. 302 «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheter og tariffer» (§ 17-5 Anleggsbidrag). 

Betaling for endring i nettanlegg

Dersom Eidsiva Nett får forespørsel om å flytte deler av sitt nett, for eksempel en nettstasjon, ønske om å legge luftledning i bakke eller lignende, krever vi kostnadene dekket av den som ber om endringer i nettet etter kontrollforskriften § 1-4. Slike arbeider blir gjerne omtalt som regningsarbeid.

Det utarbeides løsning og kostnadsoverslag i hvert enkelt tilfelle. 

Bygging og aktiviteter nær elektriske ledninger

I en byggeprosess er det viktig å avklare forholdene rundt strømtilknytning til bygget så tidlig som mulig. Det stilles også krav til avstand mellom bygget og høy- og lavspentlinjer, som det må tas hensyn til når en planlegger å bygge. 

LES MER: Bygging nær elektriske ledninger (PDF)

Arbeid og aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig!

Informasjonsbrosjyre (PDF)

Working close to power lines and cables is dangerous!

Information brochure (engelsk PDF) Broszura informacyjna (polsk PDF)

Bestille trefelling

Bestille trefelling

Vi bistår grunneiere med felling av trær hvis det er fare for at de kan skade strømnettet.

BESTILL TREFELLING

Dersom mennesker eller utstyr er i fare vil Eidsiva betale for trefellingen. Arbeidet vil bli utført innen seks uker fra bestilling.

Erstatningsansvar for skade og strømbrudd

For mer informasjon om erstatningsansvar ved strømbrudd forårsaket av en tredjemann, KILE-ordningen og reparasjon, se vårt standardbrev til entreprenører (PDF).