Kraftprodusenter

Informasjon om tilknytning av produksjon

Tilknytning av produksjon

Tilknytning av produksjon

Produsenter må ta kontakt med Eidsiva Nett tidlig i planleggingsfasen. Dette for å se på en mulig teknisk løsning og for å avklare om det er driftsmessig forsvarlig med tilknytning. 

Les mer

Plusskunder

Plusskunder

En plusskunde er en kunde som på ulike tider av året produserer mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddsstrømmen selges tilbake til kraftleverandør. 

Les mer