Bygging, graving og trefelling

Kabelpåvisning

Dersom du skal grave trenger du kabelpåvisning for strøm-, fiber- eller coax-kabler. Ta kontakt med oss før du begynner å grave. Kabelpåvisning før graving er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell, og for å unngå strømbrudd.

Kabelpåvisning av Eidsivas egne kabler utføres gratis av oss.

Forespørsler om kabelvisning skal sendes til Geomatikk.

Merk deg følgende:

  • Kablenes beliggenhet angis ved merking med en margin på inntil en meter. Det må håndgraves for å fastslå eksakt beliggenhet
  • Det oppgis ikke hvor dypt kabelen ligger
  • Det finnes ikke alltid varsel som kabelbånd og dekkplater i kabelgrøftene
  • Plastrør skal behandles som kabel
  • Ved kryssing av kabeltrasé må kryssende kabler understøttes av kabelbru
  • Flytting og håndtering av kabel skal godkjennes av Eidsiva Nett
  • Tining over kabel utføres med forsiktighet

Ring Eidsiva Nett på 800 87 111 hvis du er uheldig og skader en strømkabel.

Kunden eller kundens representant skal være til stede ved påvisning, og det er kundens ansvar å vedlikeholde de merkene som viser hvor det er kabler.

Bestill avtale minst fem dager før gravingen begynner. Du får tilbakemelding fra både Eidsiva Nett og Geomatikk før arbeidet settes i gang.

Bestille midlertidig strøm

Vi hjelper deg hvis du trenger midlertidig strøm for en kort periode, for eksempel i forbindelse ved bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål. Hvis du skal bygge hus, anbefaler vi permanent strømforsyning.

Bestill midlertidig strøm

Avbestill midlertidig strøm

Pris for midlertidig strøm

  • Til- og frakobling av provisorisk strømkasse: 3 750 kroner
  • Leie av provisorisk strømkasse: 100 kroner per uke
  • Tap av lås eller nøkkel: 300 kroner.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Nettleie til nettselskapet og betaling av strøm til kraftleverandør kommer i tillegg. Eventuell skade på strømkassen faktureres kunden. 

Leveringstid

Leveringstid er innen fem arbeidsdager fra bestilling. Utførelse innen utløpet av påfølgende virkedag mot hastetillegg på 1 750 kroner per oppdrag.

Bygge hus eller fritidsbolig?

Vi anbefaler permanent strømforsyning. Da slipper du utgifter til leie av byggestrømskasse. Elektroinstallatører eller -entreprenører er pålagt å ordne dette for deg.

Bestille trefelling

Vi bistår grunneiere med felling av trær hvis det er fare for at de kan skade strømnettet.

Bestill trefelling

Dersom mennesker eller utstyr er i fare vil Eidsiva betale for trefellingen. Arbeidet vil bli utført innen seks uker fra bestilling.