Bygging, graving og trefelling

Kabelpåvisning

Dersom du skal grave trenger du kabelpåvisning for strømkabler. Ta kontakt før du begynner å grave. Kabelpåvisning før graving er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell, og for å unngå strømbrudd. 

Kabelpåvisning av Eidsiva Netts egne kabler utføres gratis. 

Alle forespørsler om påvisning av kabler skal gjøres via www.gravemelding.no og i god tid før graving. Lurer du på noe angående din forespørsel? Ta kontakt på tlf. 915 09 146 eller e-post: gravemelding.Oslo@geomatikk.no 

I kommunene Trysil, Engerdal, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten er det selskapet Geomatikk som vurderer behov og eventuelt utfører kabelpåvisning. I resten av Eidsiva Netts forsyningsområde i Hedmark og Oppland utføres dette av Eidsiva Nett.

NB!
Helg og natt kan Eidsivas nettsentral (døgnåpen feilmelding) kontaktes på telefon 61 28 88 58 ved hastesaker som for eksempel ulykker og store vannlekkasjer.

Merk deg følgende:

  • Kablenes beliggenhet angis ved merking med en margin på inntil en meter. Det må håndgraves for å fastslå eksakt beliggenhet
  • Det oppgis ikke hvor dypt kabelen ligger
  • Det finnes ikke alltid varsel som kabelbånd og dekkplater i kabelgrøftene
  • Plastrør skal behandles som kabel
  • Ved kryssing av kabeltrasé må kryssende kabler understøttes av kabelbru
  • Flytting og håndtering av kabel skal godkjennes av Eidsiva Nett
  • Tining over kabel utføres med forsiktighet

Ring Eidsiva Nett på telefon 61 28 88 58 dersom du er uheldig og skader en strømkabel. 

Kunden eller kundens representant skal være til stede ved påvisning, og det er kundens ansvar å vedlikeholde de merkene som viser hvor det er kabler.

 

 

Bestille midlertidig strøm

Vi hjelper deg hvis du trenger midlertidig strøm for en kort periode, for eksempel i forbindelse ved bruk av maskiner, et arrangement eller andre formål. Hvis du skal bygge hus, anbefaler vi permanent strømforsyning.

Bestill midlertidig strøm

Avbestill midlertidig strøm

Pris for midlertidig strøm

  • Til- og frakobling av provisorisk strømkasse: 4 150 kroner
  • Leie av provisorisk strømkasse: 15 kroner per dag
  • Tap av lås eller nøkkel: 300 kroner.

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Nettleie til nettselskapet og betaling av strøm til kraftleverandør kommer i tillegg. Eventuell skade på strømkassen faktureres kunden. 

Leveringstid

Leveringstid er innen fem arbeidsdager fra bestilling. Utførelse innen utløpet av påfølgende virkedag mot hastetillegg på 1 750 kroner per oppdrag.

Bygge hus eller fritidsbolig?

Du må opprette en ny nettleieavtale dersom du bygger ny bolig. 

Bestill nettleie til ny bolig

Vi anbefaler permanent strømforsyning. Da slipper du utgifter til leie av byggestrømskasse. Elektroinstallatører eller -entreprenører er pålagt å ordne dette for deg.

Bygging og aktiviteter nær elektriske ledninger

I en byggeprosess er det viktig å avklare forholdene rundt strømtilknytning til bygget så tidlig som mulig. Det stilles også krav til avstand mellom bygget og høy- og lavspentlinjer, som det må tas hensyn til når en planlegger å bygge. 

Les mer: Bygging nær elektriske ledninger (PDF) 

Arbeid og aktiviteter nær høyspentlinjer og kabler er livsfarlig

Les mer i vår informasjonsbrosjyre her (norsk). Informasjonen finnes på engelsk og polsk.

Bestille trefelling

Vi bistår grunneiere med felling av trær hvis det er fare for at de kan skade strømnettet.

Bestill trefelling

Dersom mennesker eller utstyr er i fare vil Eidsiva betale for trefellingen. Arbeidet vil bli utført innen seks uker fra bestilling.

Erstatningsansvar for skade og strømbrudd

For mer informasjon om erstatningsansvar ved strømbrudd forårsaket av en tredjemann, KILE-ordningen og reparasjon, se vårt standardbrev til entreprenører. 

Ny strømtilknytning eller flytting av strømnett

Hvis du ønsker å tilknytte et anlegg eller flytte strømnettet kan du sende inn en forespørsel til Eidsiva Nett via dette skjemaet.