Måleravlesning

Melde inn måleravlesning

Meld inn måleravlesning på Min Side

Du leverer måleravlesning ved å logge inn på Min Side og velge «Måler» og deretter «Avlesning». Der kan du også endre hvordan du vil bli påminnet om måleravlesning.

 Du kan også levere måleravlesning på SMS ved å sende din avlesning (kun tall) til 06363.

Du kan levere måleravlesning så ofte du vil, men vi anbefaler at du leverer avlesning den 1. i hver måned. Jo oftere du leverer måleravlesning, jo mer korrekt blir fakturaen din. 

Beregnet forbruk

Dersom du har sendt inn måleravlesning men forbruket ditt likevel har blitt beregnet maskinelt, betyr det at avlesningen din trolig har kommet inn for sent i forhold til avlesningsfristen som er fastsatt av NVE. Ved å levere måleravlesning den 1. i hver måned unngår du at forbruket blir beregnet maskinelt.

Feil målerstand

Hvis du melder inn feil målerstand trenger du bare å sende inn riktige tall på nytt. Vi registrerer kun siste innsendte målerstand.