Når strømmen går

Når du opplever et strømbrudd er det viktig at du først sjekker om det er en planlagt strømutkobling.Noen ganger må Eidsiva Nett koble ut strømmen på grunn av arbeid på høyspentnettet. Dersom du har registrert mobilnummeret ditt på Min Side, får du beskjed.

Hvis strømbruddet ikke er planlagt sjekker du om strømmen også har gått hos naboene. Hvis det kun er du som er strømløs, sjekk egne sikringer, jordfeilbryter og spenningsvern.

Om hele nabolaget er strømløst kan du ta en titt på kartløsningen vår over registrerte, uplanlagte strømbrudd. Om feilen er registrert betyr det at våre mannskaper er på saken. Hvis du ikke finner strømbruddet i kartløsningen, ring vår døgnåpne feilmeldingstelefon på 800 87 111 og meld fra om feilen.

Jordfeil

Eidsiva Nett har ansvar for at strømnettet møter kravene som er satt i de gjeldende forskriftene. Hvis du har indikasjoner på jordfeil, er feilen mest sannsynlig i din egen installasjon.

Hver eier er ansvarlig for sine elektriske installasjoner i henhold til gjeldende forskrifter. Mistenker du at du har jordfeil kontakter du en elektriker som sjekker installasjonen din.

Dersom jordfeilen ligger utenfor din installasjon melder elektrikeren fra til Eidsiva, som kan lokalisere jordfeilen og pålegge utbedring der hvor feilen er. Jordfeilsøk utføres så snart som praktisk mulig.

Meld fra om jordfeil

Jordfeilvarsler og jordfeilbryter

Du som huseier bør gjøre deg kjent med hvilken type jordfeilvarsler som er installert i egen bolig og hvor gammel varsleren er. Tidligere ble det montert jordfeilvarslere/vern som ikke var retningsbestemte. Slike eldre løsninger gjør det vanskeligere å utelukke om feilen kan ligge hos andre tilknyttet samme transformatorstasjon.

Jordfeilbryteren bryter den aktuelle kurs det er feil på ved at bryteren løser ut. Dersom den er montert og dimensjonert riktig skal den kun bryte for feil på den aktuelle kursen.

Kompensasjon for strømbrudd

Du har rett til å kreve kompensasjon for strømbrudd som varer i over 12 timer. 

Søk om kompensasjon for strømbrudd på Min Side

Husk også at innboforsikringen din i mange tilfeller dekker skader som følge av strømbrudd.