Leveringsplikt

Til du har valgt deg strømleverandør

Inntil du har valgt strømleverandør er Eidsiva Nett pliktig til å levere deg strøm på dyrere vilkår enn normalt. Dette kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning. Du må selv velge en strømleverandør.

Prisen er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) de første seks ukene, og skal ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot + merverdiavgift, med et tillegg på 6,25 øre/kWh inkludert merverdiavgift og elsertifikater. I tillegg kommer vanlig nettleie.

Etter de første seks ukene har Eidsiva Nett satt prisen på leveringspliktig strømleveranse slik: Nord Pool Spot + merverdiavgift med et tillegg på 13,50 øre/kWh inkludert merverdiavgift og elsertifikater. I tillegg kommer vanlig nettleie.

Vi anbefaler at du skaffer deg en strømleverandør så fort som mulig (strompris.no)