Nettleie

Slik at du får strøm hjem til deg. 

Hva er nettleie?

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for å få strøm transportert til eiendommen din. Den består av en fast kostnad, en variabel kostnad og avgifter til staten.

Den faste kostnaden avhenger av størrelsen på hovedsikringen i bygningen, og er et abonnement for å få tilgang til strøm. Den variable kostnaden avhenger av hvor mye strøm du bruker.

Avgiftene til staten består av leien nettselskapet betaler Statnett for å bruke sentralnettet, avgifter til ENOVA, samt forbruks- og merverdiavgifter.

Trenger du å bestille strøm?

Vi vil anbefale deg å besøke forbrukerrådets kraftprisoversikt. Der kan du sammenligne tilbud fra de forskjellige kraftleverandørene som leverer strøm i din kommune.

Mer om strømmarkedet

Besøk NVEs forbrukersider for å lese mer om hvordan strømmarkedet fungerer.

Dersom du som kunde er uten strømleverandør, er Eidsiva Nett pliktig til å levere strøm til deg.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle nettselskap med over 100 000 kunder skal utarbeide et program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

 Eidsiva Netts nøytralitetsrapport