Nettleie

Slik at du får strøm hjem til deg. 

Nettleie

Nettleie fra 1. januar 2018

Eidsiva Nett øker nettleien fra 1. januar 2018. Årsaken er store og nødvendige investeringer i strømnettet på alle nettnivåer, og spesielt i sentralnettet, som forvaltes av Statnett. I tillegg er det en økning av statlige avgifter.

Eidsiva Netts nettleie har ikke økt siden 2010, men det har vært små justeringer både opp og ned etter føringer og endringer fra myndighetene.

Etter prisendringen 1. januar 2018 er Eidsiva Netts nettleie fortsatt blant de laveste i Norge. Se Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nettleiestatistikk.

Hvor stor blir økningen?
En kunde med E10-tariff og et strømforbruk på 12 000 kWh får en økning fra 6 628 til 7 153 kroner i året. Det tilsvarer en økning på 7,9 prosent eller ca. 44 kroner i måneden (525 kroner i året). Med et strømforbruk på 8 000 kWh øker nettleien med 10,9 prosent.

En kunde med E17-tariff og et strømforbruk på 20 000 kWh får en økning fra 10 115 til 10 757 kroner i året. Det tilsvarer en økning på 6,3 prosent eller 53,50 kroner i måneden (642 kroner i året). Med et strømforbruk på 15 000 kWh øker nettleien med 8,4 prosent.

En kunde med E25-tariff og et strømforbruk på 28 000 kWh får en økning fra 14 292 til 15 223 kroner i året. Det tilsvarer en økning på 6,5 prosent eller 77,60 kroner i måneden (931 kroner i året). Med et strømforbruk på 20 000 kWh øker nettleien med 9,0 prosent.

NB!
Eksemplene over med høyere prosentvise økning skyldes at fastleddet har gått opp og energileddet (årsforbruket i kilowattimer (kWh) har gått ned i pris. Derfor blir prisøkningen i prosent mindre jo høyere strømforbruket er.

Hva går nettleien til?
Nærmere 60 prosent av det du betaler i nettleie til Eidsiva Nett er offentlige avgifter. Eidsiva Netts inntekter går til fornyelse, drift og vedlikehold av strømnettetnettet (luftlinjer og kabler).

Hva er nettleie?

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for å få strøm transportert til eiendommen din. Den består av en fast kostnad, en variabel kostnad og avgifter til staten.

Den faste kostnaden avhenger av størrelsen på hovedsikringen i bygningen, og er et abonnement for å få tilgang til strøm. Den variable kostnaden avhenger av hvor mye strøm du bruker.

Avgiftene til staten består av avgift til ENOVA, forbruksavgift og merverdiavgift.

Priser

Priser på tjenester

Kontroll av måler

Betales av eier eller kunde når måleren viser seg å være korrekt. Dette er i henhold til standardavtalens § 5-3.
Seriemåling (i eiers eller kundens sikringsskap): 625 kr.
Kontroll i laboratorium: 2000 kr.

Stenging av elektriske anlegg

Stenging av elektriske anlegg på grunn av manglende betaling: 1000 kr.

Frakobling av elektriske anlegg

Frakobling bestilt av eier eller kunde (ikke knyttet til installasjonsarbeid eller for permanent fjerning eller riving): 1000 kr.
Frakobling bestilt av eier eller kunde (for permanent fjerning av stikkledning, riving, sanering av bygg eller elektriske installasjoner): Gjøres vederlagsfritt for eier eller kunde.
Alle elektriske anlegg skal være frakoblet når det ikke foreligger nettleiavtale.

Tilkobling av elektriske anlegg

Tilkobling av elektrisk anlegg innenfor normal arbeidstid: 1000 kr.
Nettleiens fastbeløp blir fakturert for hele perioden dersom samme elektriske anlegg hos samme kunde blir tilkoblet flere ganger innenfor en periode på 12 måneder.
Elektrisk anlegg som har vært frakoblet i over tre år må kontrolleres av elektroentreprenør og kapasitet i nettet beregnes før anlegget kan tilkobles på nytt. Elektroentreprenør må sende installatørmelding til Eidsiva på vegne av kunden.

Kortvarig frakobling av elektriske anlegg i forbindelse med arbeid på eller ved anlegget:

Fra- og tilkobling ved ett oppmøte: 2000 kr.
Fra- og tilkobling ved to oppmøter: 3500 kr.

Trenger du å bestille strøm?

Vi vil anbefale deg å besøke forbrukerrådets kraftprisoversikt. Der kan du sammenligne tilbud fra de forskjellige kraftleverandørene som leverer strøm i din kommune.

Mer om strømmarkedet

Besøk NVEs forbrukersider for å lese mer om hvordan strømmarkedet fungerer.

Dersom du som kunde er uten strømleverandør, er Eidsiva Nett pliktig til å levere strøm til deg.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle nettselskap med over 100 000 kunder skal utarbeide et program for overvåking av nettselskapets nøytralitet.

Fritak eller reduksjon av forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak fra hele avgiften.

 

Produksjonsbedrifter har normalt krav på redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft. Dette gjelder produksjonanlegg, ikke administrasjonsbygg.

Dersom du ønsker å søke om fritak eller reduksjon kan du gjøre dette på Min Side. Du finner skjema for dette under "Min profil" og "Skjemaer".

Nærmere beskrivelse av reglene finner du på Skatteetatens nettsider.