Nettleie

Slik at du får strøm hjem til deg. 

Nærmere 60 prosent av det du betaler i nettleie til Eidsiva Nett er offentlige avgifter. Eidsiva Netts inntekter går til fornyelse, drift og vedlikehold av strømnettetnettet (luftlinjer og kabler).

Hva skjer med nettleie under koronautbruddet? Les mer

Hva er nettleie?

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for å få strøm transportert til eiendommen din. Den består av en fast kostnad, en variabel kostnad og avgifter til staten.

Den faste kostnaden avhenger av størrelsen på hovedsikringen i bygningen, og er et abonnement for å få tilgang til strøm. Den variable kostnaden avhenger av hvor mye strøm du bruker.

Avgiftene til staten består av avgift til ENOVA, forbruksavgift og merverdiavgift.

Priser

Gebyr for manuell avlesing

Fra 1. januar 2019 innførte Eidsiva Nett et årlig gebyr for kunder som har strømmåler uten kommunikasjonsmodul.
For 2019 er gebyret på 2438 kroner per år, inkludert merverdiavgift. 

Les mer og se beregning av gebyret her

Les mer om gebyret på NVEs nettsider

Priser på tjenester

Kontroll av måler

Betales av eier eller kunde når måleren viser seg å være korrekt. Dette er i henhold til standardavtalens § 5-3.
Seriemåling (i eiers eller kundens sikringsskap): 625 kr.
Kontroll i laboratorium: 2000 kr.

Stenging av elektriske anlegg

Stenging av elektriske anlegg på grunn av manglende betaling: 1000 kr.

Frakobling av elektriske anlegg

Frakobling bestilt av eier eller kunde (ikke knyttet til installasjonsarbeid eller for permanent fjerning eller riving): 1000 kr.
Frakobling bestilt av eier eller kunde (for permanent fjerning av stikkledning, riving, sanering av bygg eller elektriske installasjoner): Gjøres vederlagsfritt for eier eller kunde.
Alle elektriske anlegg skal være frakoblet når det ikke foreligger nettleiavtale.

Tilkobling av elektriske anlegg

Tilkobling av elektrisk anlegg innenfor normal arbeidstid: 1000 kr.
Nettleiens fastbeløp blir fakturert for hele perioden dersom samme elektriske anlegg hos samme kunde blir tilkoblet flere ganger innenfor en periode på 12 måneder.
Elektrisk anlegg som har vært frakoblet i over tre år må kontrolleres av elektroentreprenør og kapasitet i nettet beregnes før anlegget kan tilkobles på nytt. Elektroentreprenør må sende installatørmelding til Eidsiva på vegne av kunden.

Kortvarig frakobling av elektriske anlegg i forbindelse med arbeid på eller ved anlegget:

Fra- og tilkobling ved ett oppmøte: 2000 kr.
Fra- og tilkobling ved to oppmøter: 3500 kr.

Trenger du å bestille strøm?

Vi vil anbefale deg å besøke forbrukerrådets kraftprisoversikt. Der kan du sammenligne tilbud fra de forskjellige kraftleverandørene som leverer strøm i din kommune.

Mer om strømmarkedet

Besøk NVEs forbrukersider for å lese mer om hvordan strømmarkedet fungerer.

Dersom du som kunde er uten strømleverandør, er Eidsiva Nett pliktig til å levere strøm til deg.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle nettselskap med over 100 000 kunder skal utarbeide et program for overvåking av nettselskapets nøytralitet.

Fritak eller reduksjon av forbruksavgift

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak fra hele avgiften.

 

Produksjonsbedrifter har normalt krav på redusert sats eller fritak fra avgift på elektrisk kraft. Dette gjelder produksjonanlegg, ikke administrasjonsbygg.

Dersom du ønsker å søke om fritak eller reduksjon kan du gjøre dette på Min Side. Du finner skjema for dette under "Min profil" og "Skjemaer".

Nærmere beskrivelse av reglene finner du på Skatteetatens nettsider.