Nøytralitet

Nøytralitetsprogram

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle nettselskap med over 100 000 kunder skal utarbeide et program for overvåking av nettselskapets nøytralitet

  Nøytralitetsprogram og nøytralitetserklæring 2017