Illustrasjon av Eidsiva Nett

Eidsiva Nett

Eidsiva Nett er et heleid selskap i Eidsivakonsernet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer et strømnett (luftlinjer og kabler) med en utstrekning på over 22 000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett har 163 000 kunder i et området med en samlet befolkning på ca. 250 000.

Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett over 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling. I tillegg brukes cirka 470 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Nøytralitet
Eidsiva Nett drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.

I tillegg er det fastsatt at nettselskap i større energikonsern som også har en kraftleverandør, skal ha egen hjemmeside på Internett på grunn av krav til nøytralitet. Derfor har Eidsiva Nett internettadressen www.eidsivanett.no.