Illustrasjon av Elvia AS

Elvia AS

Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerte fra nyttår 2019/2020 til det felles nettselskapet Elvia AS med hovedkontor på Hamar. Dette er Norges største nettselskap, med nesten 900.000 kunder.

Elvia AS bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet (luftlinjer og kabler) i Innlandet, Viken og Oslo. 


Nøytralitet
Elvia AS drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.