Illustrasjon av Eidsiva Nett

Eidsiva Nett

Hafslund Nett og Eidsiva Nett fusjonerer fra nyttår 2019/2020 og blir ett felles nettselskap med hovedkontor på Hamar. Eidsiva blir dermed eier av Norges største nettselskap, med nesten 900.000 kunder.

Eidsiva Nett bygger, drifter, vedlikeholder og fornyer et strømnett (luftlinjer og kabler) med en utstrekning på over 22 000 kilometer. Selskapet eier og drifter regional- og distribusjonsnettet i Hedmark og Oppland, og har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett har 163 000 kunder i et området med en samlet befolkning på ca. 250 000.

Det er både kostbart og komplisert å bygge og vedlikeholde strømnettet. Årlig investerer Eidsiva Nett over 500 millioner kroner i fornyelse og videreutvikling. I tillegg brukes cirka 470 millioner kroner til løpende drift, vedlikehold og beredskap.

Nøytralitet
Eidsiva Nett drives i henhold til rammer gitt av offentlige myndigheter, hvor de viktigste er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Denne reguleringen omfatter blant annet økonomiske rammer for prissetting og inntekter, krav til drifts- og leveringssikkerhet og tekniske normer og retningslinjer.

I tillegg er det fastsatt at nettselskap i større energikonsern som også har en kraftleverandør, skal ha egen hjemmeside på Internett på grunn av krav til nøytralitet. Derfor har Eidsiva Nett internettadressen www.eidsivanett.no.