Personvernerklæring for Eidsiva Nett AS

Eidsiva Nett fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Eidsiva Nett behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. 

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Eidsiva Nett mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Eidsiva Nett, samt hva Eidsiva Nett gjør for å beskytte personopplysningene. 

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at Eidsiva Nett behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller. 

Behandlingsansvarlig

Eidsiva Nett er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Eidsiva Nett.

Bruk av personopplysninger

Registrering og innsamling av personopplysninger

Eidsiva Nett behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden. 

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt forskriftsendringer og pålagt nettselskap og strømleverandører å hente inn fødselsnummer. For å kunne sørge for god datakvalitet, sikkerhet og personvern i Elhub må alle kunder registreres med unik identifikasjon, som innebærer at alle personer som er strømkunder må identifiseres med fødselsnummer (eventuelt d-nummer, et identifikasjonsnummer som gis til alle utlendinger som bor i Norge under seks måneder). Unik identifikasjon vil bidra til bedre informasjon til kundene på en effektiv måte og samtidig forhindre at uvedkommende får adgang til opplysninger i Elhub.

Eidsiva Nett henter inn fødselsnummeret fra folkeregisteret via oppslag basert på kundens navn og fødselsdato. Fødselsnummer registreres kun i vårt kundeinformasjonssystem og benyttes som identifikasjon av kunde, samt ved utveksling av informasjon mot Elhub slik nettselskapet er pålagt. Informasjonen beskyttes og behandles som sensitiv informasjon. 
Fødselsnummer er ikke synlig på "Min side" eller i forsendelser fra Eidsiva Nett.

I tillegg samler Eidsiva Nett løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om tilknytning, strømforbruk, hvilke strømabonnement du har. 

Hva personopplysningene brukes til

Eidsiva Nett bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. 

Eidsiva Nett benytter også personopplysningene for å kunne analysere forbruks- og belastningstrender og forbedre våre tjenester. 

Bruk av informasjonskapsler

På noen deler av www.eidsivanett.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre nettsidene mer brukervennlig. Eidsiva Nett bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies

Sammenstilling av personopplysninger

Eidsiva Nett forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for statistikk og belastningsprognosering. Eidsiva Nett kan også bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse henvendelser til våre kunder. 

Bruk av personopplysninger i tilknytning til kundekontakt

Eidsiva Nett bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om ditt kundeforhold. 

Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Eidsiva Nett kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. 

Eidsiva Nett benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette.  

Lagring av personopplysninger

Eidsiva Nett oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Eidsiva Nett har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Eidsiva Nett ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Eidsiva Nett vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. 

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Eidsiva Nett tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Eidsiva Nett forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. 

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Eidsiva Netts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. 

Eidsiva Nett kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data. 

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Eidsiva Nett har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. 

Revisjon av denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a.    Behandlingen av personopplysninger endres, eller
b.    Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Eidsiva Nett vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. 

Du kan ta kontakt med Kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Eidsiva Netts behandling av personopplysninger.