Avbestilling av midlertidig strøm

Avbestilles av

Strømkassen

Står oppført på fakturaen

Skapnummeret står på strømkassa