Tilknytning av større anlegg eller flytting av strømnettet

Boligfelt, leilighetsbygg, hyttefelt og industri

Hva gjelder henvendelsen?

Innmelder

Er innmelder samme som utbygger/den som skal ha tilbud?

Påkrevd*

Hvis nei, fyll ut opplysninger om utbygger/den som skal ha tilbud:

Bedriftens organisasjonsnummer finner du her.

Sted for ønsket tilknytning

Oppstart

Teknisk info