Bekymringsmelding

Tips oss om forhold som går ut over elsikkerheten

Fyll inn beskrivelse av forholdet. For eksempel om bekymringen gjelder farlig installasjon i et bolighus, eller en virksomhet som arbeider ulovlig med elektriske installasjoner.

Bekymringen gjelder på følgende adresse:

Fyll inn adressen på stedet for bekymring eller nærmeste kjente adresse (dersom bekymringen ikke har kjent adresse)

Dine opplysninger

Her kan du legge inn ditt navn og kontaktinformasjon dersom du ønsker dette. Det er helt valgfritt, og du kan la være å fylle inn disse feltene hvis du ønsker å være anonym. Dersom du velger å fylle inn navn og kontaktinformasjon kan Eidsiva ta kontakt med deg for ytterlige opplysninger om forholdet. 

Vedlegg

Legg ved bilder, kart eller annen informasjon som kan være nyttig for Eidsiva å vite. Ikke påkrevd.