Strømbrudd og driftsmeldinger

Har strømmen gått?

 1. Sjekk om strømmen har gått hos naboen. Hvis strømmen kun er borte hos deg, sjekk egne sikringer, jordfeilbryter og spenningsvern.
 2. Er strømmen borte hos både deg og naboen, sjekk om feilen er registrert i vår kartløsning. Hvis ikke, ring vår feilmeldingstelefon og meld fra om feilen.

Meld fra om strømbrudd:

62 12 30 00

(døgnåpen feilmeldingstelefon)

Det er gratis å ringe feilmeldingstelefonen fra fasttelefon, og du betaler kun vanlig takst fra mobil (Ca. 0,80 - 0,99 øre/min. avhengig av mobiloperatør)

Halv spenning

Hvis du opplever at du har halv spenning, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:

 1. Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (tre hovedsikringer).
 2. Har du enfaseanlegg er feilen ute i nettet. Ring vår feilmeldingstelefon på  62 12 30 00 og meld fra om feilen.

Jordfeilbryter slår ut

Hvis jordfeilbryter slår ut er det en intern feil i din installasjon. Bruk da følgende prosedyre:

 1. Ta ut alle kurssikringer.
 2. Kontroller at hovedsikringer er OK.
 3. Aktiver jordfeilbryteren.
 4. Sett inn kurssikringene en kurs av gangen.
 5. Når sikringen for den kurs det er feil på blir satt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut.
 6. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres. Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs, ta eventuelt kontakt med installatør.

Kompensasjon ved strømbrudd

Fra 1. juli 2019 får Eidsiva Netts kunder automatisk utbetaling av kompensasjon for langvarige strømbrudd som skjer fra denne datoen.
Når strømbrudd er registrert med en sammenhengende varighet på over 12 timer, mottar kunden en SMS med informasjon om utbetaling når dataene om avbruddet er ferdig behandlet. For de kundene som får nettleiefaktura direkte fra Eidsiva Nett, vil krediteringen vises med beløp på fakturaen. De kundene som har samme faktura for nettleie og kraft, finner informasjon om dette på bilaget/fakturaen. Kunder som har e-faktura, får den samme informasjonen på fakturavedlegget i sin nettbank.

Forutsetninger for å få kompensasjon

 • Strømbruddet må være fullstendig, delvis brudd (halv spenning) gir ingen rett til kompensasjon.
 •  Vi vil behandle krav om kompensasjon som kommer til oss senest tre måneder etter strømbruddet, eller før nettleieavtalen blir avsluttet, dersom dette skjer tidligere. Krav som blir framsatt senere vil dessverre bli avslått.
 • Du må oppgi dato og klokkeslett for når strømbruddet startet og når det opphørte. Du kan anslå klokkeslett hvis du ikke er helt sikker på tidspunktet.

Begrensninger

 • For fritidsboliger kan utbetalt kompensasjon for langvarig strømbrudd i løpet av et kalenderår ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det aktuelle året.
 • Du har krav på kun én kompensasjon selv om du har flere tilknyttede målepunkt (nettleieavtaler), dersom det er samme hendelse som fører til strømbrudd på disse målepunktene. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet, legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling av kompensasjon

Kompensasjon blir gitt som fratrekk på en av de første månedsfakturaene etter avbruddet.