Strømbrudd og driftsmeldinger

Har strømmen gått?

 1. Sjekk om strømmen har gått hos naboen. Hvis strømmen kun er borte hos deg, sjekk egne sikringer, jordfeilbryter og spenningsvern.
 2. Er strømmen borte hos både deg og naboen, sjekk om feilen er registrert i vår kartløsning. Hvis ikke, ring vår feilmeldingstelefon og meld fra om feilen.

Meld fra om strømbrudd:

62 12 30 00

(døgnåpen feilmeldingstelefon)

Det er gratis å ringe feilmeldingstelefonen fra fasttelefon, og du betaler kun vanlig takst fra mobil (Ca. 0,80 - 0,99 øre/min. avhengig av mobiloperatør)

Halv spenning

Hvis du opplever at du har halv spenning, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:

 1. Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (tre hovedsikringer).
 2. Har du enfaseanlegg er feilen ute i nettet. Ring vår feilmeldingstelefon på  62 12 30 00 og meld fra om feilen.

Jordfeilbryter slår ut

Hvis jordfeilbryter slår ut er det en intern feil i din installasjon. Bruk da følgende prosedyre:

 1. Ta ut alle kurssikringer.
 2. Kontroller at hovedsikringer er OK.
 3. Aktiver jordfeilbryteren.
 4. Sett inn kurssikringene en kurs av gangen.
 5. Når sikringen for den kurs det er feil på blir satt inn, vil jordfeilbryteren slå seg ut.
 6. Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiveres. Videre feilsøking er dermed begrenset til en kurs, ta eventuelt kontakt med installatør.

Kompensasjon ved strømbrudd

Er du nettkunde hos oss kan du kreve kompensasjon for strømavbrudd som varer i mer enn 12 timer. Innboforsikringen din dekker mange tilfeller skader som følge av strømbrudd.

Søk om kompensasjon ved strømbrudd

Forutsetninger for å få kompensasjon

 • Strømbruddet må være fullstendig, delvis brudd (halv spenning) gir ingen rett til kompensasjon.
 • Du som kunde må selv be om kompensasjon for langvarige avbrudd.
 • Du må be om kompensasjon innen tre måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet. Vi vil behandle krav om kompensasjon som kommer til oss senest tre måneder etter strømbruddet, eller før nettleieavtalen blir avsluttet dersom dette skjer tidligere. Krav som blir framsatt senere vil dessverre bli avslått.
 • Du må oppgi dato og klokkeslett for når strømbruddet startet og når det opphørte. Du kan anslå klokkeslett hvis du ikke er helt sikker på tidspunktet.

Begrensninger

 • For fritidsboliger kan utbetalt kompensasjon for langvarig strømbrudd i løpet av et kalenderår ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det aktuelle året.
 • Du har krav på kun én kompensasjon selv om du har flere tilknyttede målepunkt (nettleieavtaler), dersom det er samme hendelse som fører til strømbrudd på disse målepunktene. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet, legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling av kompensasjon

Kompensasjon blir gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er behandlet. Krav om kompensasjon for strømbrudd kan tidligst behandles måneden etter at strømbruddet fant sted, og ved svært store mengder innkomne krav må det dessverre påregnes lang behandlingstid.

I tilfeller hvor kravet blir innvilget i sin helhet gis det ingen tilbakemelding utover opplysninger på fakturaen. Du får utfyllende informasjon dersom kravet blir avslått eller redusert.